• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

پرسش و پاسخ

سؤالاتی که درباره دیانت بهائی مطرح شده و در آثار مبارکه در دسترس می توان متونی را یافت که صریحاً به آن سؤال پاسخ دهد . طبیعتاً در پاسخ گوئی به این دسته از سؤالات فقط باید همان قسمت از آثار مبارکه را با ذکر منبع و مأ خذ آن درج نمود . عزیزانی که بخشی دیگر از آثار مبارکه را مرتبط با موضوع می یابند ، می توانند آن را طرح کنند.درصورتی که علاقه مند باشیم درباره مفاهیم این آثار گفتگو کنیم باید به " تالار گفتگو" (صفحه اصلی سایت در قسمت فعالیت ها ) مراجعه کنیم و از تبادل نظر درباره مفاهیم مندرج در آثار مبارکه با سایر همراهان بهره مند گردیم و یا به سردبیر تالار پیشنهاد دهیم تا این فراز از آثار مبارکه در برنامه گفتگوی تالار قرار گیرد .
( بنابراین در این بخش سردبیر منطقه آزاد می کوشد تا آثار مبارکه را در پاسخ به سؤالات شما بیابد و منعکس نماید )

فعالیت ها: 

دیدگاه‌ها

همه مي دانيم هيچ انساني نمي تواند در برابر ظلم سكوت كند در برابر تفتيش عقيده و افترا و اهانت و دروغ بي تفاوت باشد

پس چگونه مي توانيم با اين اصل كه در سياست دخالت نكنيم بتوانيم موضع خود را در برابر ظلم و مسائل حقوق مدني و حقوق اجتماعي بيان كنيم و چگونگي اين بيان را با يك مثال كوتاه ارائه دهيد

يكي از چالش ها مسئله نوع پوشش در دختران و پسران است همه مي دانيم كه اصل مفهوم عفت و عصمت است اما با رعايت عفت و عصمت چه نوع پوششي صحيح است همه قبول داريم برهنگي در هيچ جامعه اي پسنديده نيست اما ميزان براي ايجاد وحدت و اتحاد در جامعه را چه مي دانيد ؟

چه تعریف از مفهوم بهشت و جهنم دارید ؟ چه احساسی نسبت به آن دارید ؟ می خواهید در عالم بعد در کنار چه کسانی باشید ؟ چرا ؟
آیا در طول روز تا چه اندازه حق را شاهد و ناظر اعمال و افکار و احساسات خود می بینید ؟ حاسب نفسک ...ربطی به بهشت یا جهنم دارد ؟ چگونه و چرا ؟

نظر بهائیان درباره حجاب چیست ؟آیا آن را قبول دارند ؟

می فرمایند : " ذره ای عفت و عصمت اعظم از صد هزار سال عبادت و دریای معرفت است "

حضرت ولی امرالله می فرمایند : " ... یک دستور مهم که در این مرحله از تکامل امرالله تأکیدش پی در پی لازم است ... چنین است که پیروان حضرت بهاء الله چه از حیث فردی و چه جمعی باید از شرکت در امور سیاسی اجتناب کنند و از هر نوع عملی که مستقیم یا غیر مستقیم به منزله دخالت در امور سیاسی هر مملکتی باشد ، بپر هیزند . "
حضرت ولی امرالله می فرمایند : " ما بهائیان در سراسر عالم جامعه ای واحد هستیم ؛ ما طالب برپا کردن نظم جهانی بدیعی هستیم که منشأ آن الهی است . اگر هریک از بهائیان عضو حزب سیاسی متفاوتی باشد که بعضی از آنها بکلی با یکدیگر مخالف هستند ، چگونه از عهده چنین امری برخواهیم آمد ؟ در این صورت وحدت ما کجاست ؟ در اثر امور سیاسیه ما دچار تفرقه خواهیم شد و در مقابل یکدیگر خواهیم ایستاد و چنین وضعیتی بالمره با هدف و مقصد ما مباینت دارد ..."
حضرت ولی امرالله درباره حد اطاعت از حکومت می فرمایند : " اما در مواضیعی که تأ ثیرات فوق العاده بر شأ ن و احترام امر حضرت بهاء الله می گذارد و به منزله تبری از ایمان و انکار عقیده باطنی می گردد ، آنها اعتقاد راسخ دارند و مسلماً بلا تأ مل آماده اند که اعتقاد صادقانه و بی ریای خود را با بذل دماء خود اثبات نمایند ، اعتقادی که هیچ قدرتی بر وجه ارض ، نه با خدعه های مکارترین اعداء قادر است و نه سلاح های مرگبار مستبدترین ظالمان می تواند با ارعاب و تهدید از آنها کلام یا عملی را به ظهور رساند که حاکی از خفه شدن صدای وجدان آنها باشد یا خلوص ایمان آنها را مغشوش سازد ."
حضرت ولی امرالله درباره مرتبط شدن بهائیان با نهضت های مترقی اجتماعی می فرمایند : " یاران همانقدر که باید خود و امر مبارک را از آنچه که به نوعی انتساب به حزبی سیاسی به نظر برسد حفظ و صیانت نمایند ، باید در مقابل تفریط در عدم مشارکت با سایر گروه های مترقی و شرکت در کنفرانس ها و کمیته هائی که برای ارتقاء فعالیت ها با تطابق کامل با تعالیم مبارک فی المثل بهبود روابط نژادی در نظر گرفته شده است ، خود را حفظ کنند ."
ونیز می فرمایند : " بهائیان با وقوف تام بر بیانات مکرر حضرت عبدالبهاء که جامعیت و کمال از آن خداوند است ، در هر کشوری آماده بل مشتاقند تا قولاً و عملاً با هر انجمنی از انسان ها که ، بعد از بررسی و مداقه کامل قانع شوند که عاری از هر اثری از امور حزبی و سیاسی است و کاملاً به منافع جمیع نوع بشر اختصاص دارد ، معاونت و معاضدت نمایند . "
(مأخذ : مجموعه ای مستخرج از پیام های حضرت ولی امرالله و معهد اعلی ، جمع آوری دکتر پیتر خان )

حضرت بهاء الله در کتاب مستطاب اقدس می فرمایند :
قد رفع اللّه عنکم حکم الحدّ فی اللّباس و اللّحی فضلاً من عنده انّه لهو الامرالعلیم .اعملوا ما لا تنکره العقول المستقيمة و لا تجعلوا انفسکم ملعب الجاهلين . طوبی لمن تزيّن بطراز الاداب و الاخلاق انّه ممّن نصر ربّه بالعمل الواضح المبين . کتاب اقدس بند 159

ونیز می فرمایند :
بشارت هفتم زِمام البسه و ترتيب لِحا و اصلاح آن در قبضه اختيار عباد گذارده شد .و لکن ايّاکم يا قوم أن تجعَلوا أنفسَکم مَلْعَب الجاهلين .
مجموعه الواح مباركه چاپ مصرصص 118و 119
قد رفع اللّه عنکم حکم الحدّ فی اللّباس و اللّحی (بند ١٥٩)
منشأ بسياری از آداب مربوط به لباس در احکام و سنّت های اديان مختلف يافت می شود. مثلاً روحانيّون اهل تشيّع برای خود نوعی لباس مشخّص مانند عمّامه و عبا انتخاب و مردم را از پوشيدن لباس های اروپائی منع می نمودند . علاقه مسلمين به پيروی از سيره حضرت رسول اکرم سبب ايجاد محدوديت هائی در مورد آرا يش ريش و سبيل وحدّ آن گرديد.
جمال اقدس ابهی زمام البسه و ترتيب لحی و اصلاح آن را در قبضه اختيار عباد قرار داده و در عين حال احبّاء را نصيحت فرموده‌اند که از حدّ وقار تجاوز نکنند و اعتدال را در مورد لباس و پوشاک رعايت نمايند .
حضرت بهاءالله : كتاب اقدس ، حواشی و توضیحات ص 224
حضرت عبدالبهاء می فرمایند :
اهل بهاء بايد مظاهر عصمت کبری و عفّت عظمی باشند در نصوص الهيّه مرقوم و مضمون آيه به فارسی چنين است که اگر ربّات حجا ل بابدع جمال بر ايشان بگذرند ابداً نظرشان به آن سمت نيفتد. مقصد اينست که تنزيه و تقديس از اعظم خصا ئص اهل بها است ورقات موقنه مطمئنّه بايد در کمال تنزيه و تقديس و عفّت و عصمت و ستر و حجاب و حيا مشهور اهل آفاق گردند تا کلّ بر پاکی و طهارت و کمالات عفّتيّهء ايشان شهادت دهند زيرا ذرّه ئی از عفّت اعظم از صد هزار سال عبادت و دريای معرفت است و البهاء عليک من عبدالبهاء ع‌ع . مکاتیب حضرت عبدالبهاء جلد1 ص 450

حضرت ولی امرالله می فرمایند :
عفت و تقوی بايد به تمام و کمال در جميع مراحل حيات بهائيان در سفر و حضر در کلوب‌ها و انجمن‌ها و سرگرمی‌ها و مدارس و دانشگاهايشان مراعات شود و در جميع فعّاليّت‌های اجتماعی در هر مدرسهٔ تابستانه بهائی و هر جا که تربيت و حيات جامعه بهائی داده می‌شود مورد توجّه مخصوص قرار گيرد و با رسالت جوانان بهائی مطابقت داشته باشد ؛ زيرا جوانان يكي از عناصر حيات بهايي اند و نيز عاملي در ترقي و هدايت به راه صحيح كشور خويش، در آينده ايّام بشمار مي روند ..
حضرت ولی امرالله : ظهور عدل الهی

حضرت بهاء الله می فرمایند :
﴿پرسش پنجم ﴾ از پل صراط و بهشت و دوزخ بوده .پيمبران به راستی آمده‌اند و راست گفته‌اند آنچه را پيک يزدان خبر داده پديدار شده و ميشود . عالم به مجازات و مکافات برپا . بهشت و دوزخ را خرد و دانائی تصديق نموده و مي نمايد چه که وجود اين دو از برای آن دو لازم . در مقام أوّل و رتبه أولی بهشت رضای حقّ است . هر نفسی به رضای او فائز شد او از اهل جنّت عليا مذ کور و محسوب . وبعد از عروج روح فائز مي شود به آنچه که آمه و خامه از ذکر ش عاجز است . صراط و ميزان و هم چنين جنّت و نار و آنچه در کتب الهی مذ کور و مسطور است نزد اصحاب بصر و مردمان منظر اکبر معلوم و مشهود است . حين ظهور و بروز انوار خورشيد معانی کل در يک مقام واقف و حقّ نطق مي فرمايد به آنچه اراده مي فرمايد . هريک ازمردمان که به شنيدن آن فائز شد و قبول نمود او از اهل جنّت مذکور
مجموعه الواح مباركه چاپ مصرصص244و245
حضرت عبدالبهاء می فرمایند :
چنان چه ما در اينجا قوّه داريم که در حقّ اين نفوس دعا نمائيم همين طور در عالم ديگر هم که عالم ملکوت باشد همين قوّه را دارا خواهيم بود . آيا جميع خلق آن عالم مخلوق خدا نيستند پس در آن عالم هم مي توانند ترقّی کنند هم چنانکه در اينجا مي توانند به تضرّع اقتباس انوار نمايند، در آنجا هم مي توانند طلب غفران نمايند به تضرّع و رجا اقتباس انوار کنند . پس چون نفوس در اين عالم به واسطه تضرّع و ابتهال يا دعای مقدّسين تحصيل ترقّی مي نمايند به هم چنين بعد از فوت نيز به واسطه دعا و رجای خود مي توانند ترقّی کنند علی الخصوص چون مظهر شفاعت مظاهر مقدّسه گردند.
مفاوضات صص 175و176

سؤال از عالَم روح نموده بوديد که بعد از صعود از اين جهان بجهان پنهان چگونه و چه سانست آشنائی در ميان ياران باقی یا نيست . ای ثابت بر پيمان درعالم جسمانی با وجود بيگانگی اجسام ،ياران بايکديگر آشنا و همدم و همرازند پس جهان باقی که عالم وحدت الهی و يگانگی رحمانيست بالطّبع آشنائی و الفت روحانی از لوازم ذاتيّه آن جهان پاک است .
مجموعه آثار مباركه : گلزار تعاليم بهائى ص477
ونیز می فرمایند :
بهشت عبارت از فرح و مسرّت معرفة اللّه و محبّت اللّه است که در نتيجهء ايمان به مظهر ظهور الهی حاصل می‌گردد تا به اين وسيله هر کس به قدر استعداد خود به منتها درجهء کمال رسد و بعد از موت ، حيات جاودانی در ملکوت الهی يابد. و دوزخ حرمان از عرفان الهی است که نتيجه‌اش عدم نيل کمال ملکوتی و محروميّت از الطاف لايزالی است. بهاء الله و عصر جدید ص 29

مخاطب ما در هنگام دعا خواندن چه کسی است؟ و چرا؟

حضرت عبدالبهاء ميفرمايد : " مناجات گفتگو با خداست و در لوحی به افتخار يکی از احبّای غرب مي فرمايد : انسان در صلوة با خدا مناجات کند و تقرّب جويد و با معشوق حقيقی خويش گفتگو نمايد "
وهم چنین می فرمایند : واسطه‌ای بين خلق و خالق لازم يعنی نفسی که از انوار تجلّيات الهيّه مستفيض است و به عالم انسانی فيض بخشد . چنانچه قوّهء اثير کسب حرارت از اشعّهء شمس نمايد و به زمين فيض رساند . تا روح‌القدس واسطه نگردد رأساً استفاضه حاصل نشود. از امور واضحه چشم مپوشان زيرا بديهی است که طفل بدون معلّم تعليم نيابد و علم فيضی از فيوضات الهيّه است. خاک بی‌باران ابر سبز و خرم نشود ابر واسطه فيوضات الهيّه است ... نور را مرکزی و اگر جز از مرکز بطلبی حاصل نشود در ايّام حضرت مسيح ملاحظه کن بعضی را گمان بود که بدون فيوضات مسيحی ممکن است پی بحقيقت برد، همين فکر سبب محرومی آنان شد

بهاءالله وعصر جديد صص 106و 107

افزودن دیدگاه جدید

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی