• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

برنامه ريزي و اقدام

Untitled 1

روز جهانی صلح ، فرصتی است برای گرامی داشت صلح در سرتاسر جهان . هرفرد می تواند به سهم خود ، برای " صلح " گامی بردارد ، کاری انجام دهد و اقدامی بکند ؛ از روشن کردن یک شمع گرفته تا ...

سهم من برای " صلح جهان " چیست ؟ چه اقدامی می توانم انجام دهم ؟ بیائید با یکدیگر راه هائی را بیابیم .

از روش های زیر کدام یک را برای اقدام کردن انتخاب می کنید ؟

n برگزاری جمع های نیایش گروهی با موضوع صلح با گروه های مختلف سنی و اجتماعی
n گفتگو با دیگران درباره صلح ودرمیان گذاشتن بینش های به دست آمده با آنان
n تهیه بروشورهائی با این موضوع ( از طریق مراجعه به سایت های مختلف ویافتن اقدامات جهانی در این زمینه )
n نقاشی با موضوع صلح و ترتیب دادن نمایشگاه از نقاشی ها
n نگارش مقاله یا تهیه نشریه با موضوع صلح
n تشکیل گروه جوانان صلح پرور
n تشکیل گروه کودکان صلح پرور

شما چه روش های دیگری را پیشنهاد می کنید ؟

دراین نیایش گروهی در روز جهانی صلح به دعا نشستیم ، باهم گفتگو کردیم ، بر بیان مبارک تفکر کردیم و را ه هائی را برای اقدام و عمل یافتیم . با هم متعهّد می شویم که برای گسترش صلح در خانواده و جامعه پیرامون خود اعضائی مؤثر و فعال شویم .
حال قلوبمان را به یکدیگر پیوند می دهیم و برای تحقق این هدف متعالی نیایش می کنیم .

ذکر دسته جمعی ( 3 مرتبه )
" ... این مجمع را تأ ئید کن و توفیق بخش تا عالم را به نور اتّحاد روشن نماید ... "

افزودن دیدگاه جدید

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی