• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

در شناخت دیانت بهائی

بهائیت ،بهائیگری ،بهائی پژوهی ، فرقه ضاله بهائی ،بهائیون و.....الفاظی هستند که بعضا برای نامیدن آئین بهائی بکار برده می شود . گاهی بهائیت را همراه با وهابیت ، به عنوان فرقه هائی از دیانت اسلام می شمرند وگاهی بهائیگری را در ردیف کسروی گری به عنوان فرق ضاله و انحرافی معرفی می کنند . البته با بکار بردن بهائیت ،بهائیگری ، فرقه ضاله بهائی سعی در تخفیف و دون شأن شمردن امر بهائی می کنند و تلاش میکنند که دیانت بهائی را در سطح فرقه یا گروهی سیاسی تضعیف نموده و خفیف سازند . هر چند که انصاف و عقل و روش علمی اینگونه حکم می کند که باید اصول و قوانین و تفکر بهائیان را از خلال آثار و کتب اصلی خود آنان تحقیق نموده و شناخت و بعد با انصاف در مورد آن به قضاوت نشست .

سایت دنیای بهائی: 

دیدگاه‌ها

Hi Dears
It sounds Baha’i Faith’s basics or even details are a fake copy of Islamic principles. Benchmarking Islam (especially Shiite) with Baha’i Faith obviously make clear the view point. Hence it is better to find them through an original context, if one looking for a divine source for her/his behavior.
While replying to me, please notice;
I’m not a radical Shiite Moslem.
I’ve taught Islam and Persia history both ancient and modern in university for years.
I’ve studied most Baha’i works and discussed with a few Baha’is in university without getting enough reasons.
I don’t have any type of sympathy for Iranian regime.
Best regards
Jack Rutte

افزودن دیدگاه جدید

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی