• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

مجموعه صوتی هفت وادی

مراتب هفت وادی که در این مجموعه صوتی می شنوید:
1. وادی طلب
2. وادی عشق
3. وادی معرفت
4. وادی توحید
5. وادی استغناء
6. وادی حیرت
7. وادی فقر حقیقی و فنای اصلی

سایت دنیای بهائی: 

دیدگاه‌ها

خسته نباشید دوستان
فایلهای صوتی هفت وادی را دانلود کردم. محض امتحان فایل وادی عشق را باز کرد . در حال گوش دادن به بخش آخر این بخش بودم که متوجه شدم حدود ده خط از انتهای متن کتاب حذف شده و یا نادیده گرفته شده:

" نکند عشق نفس زنده قبول نکند باز موش مرده شکار "
عشق در هر آنی عالمی بسوزد و در هر ديار که علم بر افرازد ويران سازد در
مملکتش هستی را وجودی نه و در سلطنتش عاقلانرا مقرّی نه نهنگ عشق اديب
عقل را ببلعد و لبيب دانش بشگرد هفت دريا بياشامد وعطش قلبش نيفسرد
و هل من مزيد گويد از خويش بيگانه شود و ازهر چه در عالم است کناره گيرد .
" با دو عالم عشق را بيگانگی اندر او هفتاد و دو ديوانگی "

ص ١١
صد هزار مظلومان در کمندش بسته و صد هزار عارفان به تيرش خسته
هر سرخی که در عالم بينی از قهرش دان و هر زردی که در رخسار بينی از
زهرش شمر جز فنا دوائی نبخشد و جز در وادی عدم قدم نگذارد و لکن
زهرش در کام عاشق از شهد خوشتر و فنايش در نظر طالب از صد هزار بقا
محبوبترست .

افزودن دیدگاه جدید

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی