• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها
Untitled 1

نيايش
بیائید یک دقیقه سکوت کنیم ، افکارمان را متمرکزسازیم ، قلوبمان رابا یکدیگر مرتبط نمائیم و با هم به نیایش بپردازیم.


هواللّه   ای پروردگار مهربان این انجمن به جهت نصرت کلمة اللّه و روح القدس تشکیل شده . تائید و توفیق بخش و مؤ ید به قوّه آسمانی نما تا این انجمن چون شعله نورانی برافروزد و انوار رحمانی مبذول دارد و اطراف را روشن کند . تعالیم آسمانی ترویج نماید و به وحدت عالم انسانی خدمت کند . نفوس را از ظلمات عالم طبیعت منسلخ نماید و به نورانیّت الهّیه روشن نماید . تعمید به روح و نور و حیات ابدّیه بخشد . عبدالبهاء عبّاس
( مجموعه مناجات ها ، چاپ آلمان ، ص175)


هواللّه   پروردگا را مهربانا این جمع توجّه به تودارند . مناجات به سوی تو نمایند . در نهایت تضرّع به ملکوت توتبتّل کنند و طلب عفو و غفران نمایند . خدایا ، این جمع را محترم کن . این نفوس را مقدّس نما . انوار هدایت تابان کن . قلوب را منوّر فرما. نفوس را مستبشر کن . جمیع را در ملکوت خود داخل فرما و در دو جهان کامران نما . خدایا ، ما ذلیلیم عزیز فرما . عاجزیم قدرت عنایت فرما . فقیریم از کنز ملکوت غنی نما .علیلیم شفا عنایت کن . خدایا ، به رضای خود دلالت فرما و از شئون نفس و هوی مقدّس دار . خدایا ، ما را بر محبّت خود ثابت نما و بر جمیع خلق مهربان فرما . موفق بر خدمت عالم انسانی کن تا به جمیع بندگانت خدمت نمائیم ، جمیع خلقت را دوست داریم و به جمیع بشر مهربان باشیم . خدایا، توئی مقتدر ، توئی رحیم ، توئی غفور و توئی بزرگوار ع ع
( مجموعه مناجات ها ، چاپ آلمان ، ص 194)

ذکر دسته جمعی ( 9 مرتبه )
اللّه ربّنا و ربّ العرش العظیم

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی