• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

نیایش گروهی روز جهانی داوطلبان برای توسعه اقتصادی و اجتماعی - 14 آذ ر(5 دسامبر)

Untitled 1

 روز 5 دسامبر، دنیا روز جها نی داوطلبان را جشن می گیرد. این روز فرصتی است تا کار فشرده و دستاوردهای داوطلبان که در همه جای دنیا ، با از خود گذشتگی برای هدفی بزرگتر تلاش می کنند ؛ مشخص گرد د . هم چنین فرصتی است تا اقداما تی را آغاز کنیم ، شبکه هائی را بوجود آوریم و با دیگر ساز مان های داوطلبین و جوامع مد نی همکا ری کنیم .
بیائید با یکدیگر نیایش کنیم ، بر آثار و بیانات مبارکه تفکَر و تعمَق نموده و برای خد مت به عا لم انسا نی برنامه ریزی کنیم .
برای اجرای سه مرحله فوق از نیایش آغاز می کنیم .
ساعت 22:00 الی 22:05 نیایش
ساعت 22:05 الی 22:30 تفکَر
ساعت 22:30 الی 23:00 برنامه ریزی و اقدام

پیوستاندازه
PDF icon donyayebahai_join-us-to-pray-azar-14.pdf375.79 KB
فعالیت ها: 

دیدگاه‌ها

الله ابهى
بنظر بنده اكر كسي بمدت 50سال در مناطق خليج ساكن باشد اين موضوع را ميتواند كاملا احساس نمايد
بدر عزيزم و مادرم مهربانم جهاد كبير اكبر را لبيك كفتند و باين مناطق خليج مهاجرت كردنند
از ان زمان تا امروز حقوقي ندارند بجوز تحت يك شرايطي سختي يعني هر قدمي كه برميدارند بايند با كفيل شان اجازه مسبقه بكيرند
نه فقط انها بلكه اين مريضي بيشتر شده و هر روز سختر ميشود يعني ما اصلا حقوقي در اين مملكت نداريم يعني هر وقت كه يك قطري بخواهد راحت ميتواند شما را سلب حقوق كند و شما را از مملكت خارج كند
اينجا فقط قطري انسان هست و باقي مردم تحت تسلط انها هستند
قطري از بهشت امده و باقي مردم از جاي ديكر
مردم را هميشه كمتر از خودشان حساب ميكنند
اينقدر متكبر بودند و هر روز بيشتر ميشوند
بدرم 82 ساله بعد از اين همه سالهاي طولاني هنوز وقتي ميخواهد خارج شود بايد اذن خروج از كفيل قطر بكيرد ايا اين جائز هست
شما هر مصالح اقتصادي كه داريد بايد حتما باسم قطري باشد خانه مغازه و غيره و هر قدمي برميداريد بايد با موافقت اينها باشد
اين موضوع واقعا طولاني هست و نميخواهم سر شما عزيزان را درد بياورم
خواهشمندم از ان هيئت حقوق بشر درخواست شود كه اين موضوع را تدارك نمايند
كه ما بتوانيم مثل يك انسان بدون كفيل در اين مناطق و مثل باقي بشر زندكي كنيم

همراه صمیمی،الله ابهی
فداکار ی ها و از خود گذشتگی های مهاجرین امر الهی و کسانی که صلای حضرت ولی محبوب امرالله را لبیک گفتند، هیچگاه از یاد و خاطر احبای عالم نخواهد رفت و یقیناً اجر جزیلی در ملکوت الهی برای آنان مقدر گردیده است.
امیدواریم در کشورهائی مانند قطر نیز هرچه زودتر ندای حقوق بشر و آزادی وجدان مرتفع گردد و مردمان آن اقطار پرده تعصبات را از پیش چشم به کناری زده و آفتاب جهانتاب یگانگی نوع بشر را مشاهده نمایند. اما این امر نیاز به تلاش و کوشش فراوان در راه آگاهی و بینائی مردمان دارد.
برایتان آرزوی موفقیت روزافزون در خدمت به آستان الهی را داریم.

افزودن دیدگاه جدید

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی