• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها
Untitled 1

 هُو الله
ای پاک يزدان من، اين ياران با وفا مفتون روی تو اند و مجنون موی تو و سر گشتهء کوی تو و تشنهء جوی تو. نظر عنايتی فرما و موهبتی مبذول دار که هر دم روحی جديد يابند و حياتی بديع خواهند. به وصايا و نصائح تو پردازند و درس عشق و محبّت بياموزند و به موجب تعاليم رحمانی روش و سلوک نمايند .
مجموعه مناجاتها حضرت عبدالبهاء ص346
هُو اللّه
ای پروردگار، دل ها را روشن کن. ای خداوند مهربان، قلوب را رشک گلزار و گلشن فرما. ای محبوب بي همتا، نفحات عنايت بوزان. انوار احسان تابان کن تا دل ها پاک و پاکيزه شود، از تأييدات تو بهره و نصيب گيرد. اين جمع راه تو پويند. راز تو جويند. روی تو بينند. خوی تو گيرند. ای پروردگار، الطاف بی پايان ارزان فرما . گنج هدايت رايگان کن تا اين بيچارگان چاره يابند. توئی مهربان توئی بخشنده توئی دانا و توانا .
مجموعه مناجاتها حضرت عبدالبهاء ص 197

هُوالابهی
ای پروردگار، به آنچه سزاوار است موفّق کن. ای آمرزگار به آنچه لايقست مؤيّد فرما. اين دست ها به دامن عفوت پيوسته و اين دل ها به محبّتت مقيّد و بسته. عنايت کن. موهبت بخش.    ع ع
مجموعه مناجاتها حضرت عبدالبهاء ص43

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی