• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

تفکر و برنامه ریزی

Untitled 1

" ای دوستان، بهار الهی رسید و موسم بوستان آمد ووقت سیر گلستان گشت. در کنج افسردگی و خمودت زیست ننمائید و به اوج قبول پرواز کنید و از رشحات سحاب روز فیروز تر و تازه گردید. سبزه چمن پیشینیان شوید و شمع های روشن زردشتیان، لهذا وقت دمیدن و افروختن است و هنگام رهیدن و به نار محبت الله سوختن. "

در آثار مبارکه زیر وجوه مختلفی از" نوروز" بیان گردیده است کدام وجه با شرایط و امکانات شما بیشتر تطبیق دارد :
احبّای الهی در چنين روزی ا لبتّه بايد يک آثار خيريّه صوريّه يا آثار خيريّه معنويّه بگذارند که آن آثار خيريّه شمول بر جميع نوع انسانی داشته باشد. زيرا در اين دور بديع هر عمل خيری بايد عمومی باشد يعنی شمول بر جميع بشر داشته باشد اختصاص به بهائيان نداشته باشد. .. لهذا اميدم چنان است که احبّای الهی هر يک از برای عموم بشر رحمت پروردگار باشند ...

از عادات قديمه است که هر ملّتی از ملل را ايّام سرور عمومی که جميع ملّت در آن روز سرور و شادمانی کنند و اسباب عيش و عشرت فراهم آرند. يعنی يک روز از ايّام سنه را که در آن روز واقعه عظيمی و امر جليلی رخ داده آن را انتخاب نمايند و در آن روز نهايت سرور و نهايت حبور و نهايت شادمانی ظاهر کنند ديدن يکديگر نمايند و اگر چنانچه بين نفوس کدورتی حاصل در آن روز آشتی کنند و آن اغبرار و آن دل شکستگی زائل شود دو باره به الفت و محبّت بپردازند

بايد کلّ به سرور و شادمانی پردازند و اجتماع کنند و محافل عمومی بيارايند و حکم يک انجمن حاصل کنند تا وحدت ملّت و الفت و يگانگی در جميع انظار مجسّم شود. و چون روز مبارکی است نبايد آن روز را مهمل گذاشت بی نتيجه نمود که ثمر آن روز محصور در سرور و شادمانی ماند. در چنين يوم مبارکی بايد تأسيس مشروعی گردد که فوائد و منافع آن از برای ملّت دائمی ماند ...
باری در اين دور بديع نيز اين روز بسيار مبارک است بايد احبّاء الهی در اين روز به خدمت و عبوديّتی موفّق شوند بايد با يکديگر در نهايت الفت و محبّت و يگانگی دست در آغوش شوند و به کمال فرح و سرور به ذکر جمال مبارک مشغول گردند و در آن فکر باشند که در چنين يوم مبارکی نتائج عظيمه حاصل شود.

لهذا هميشه ملّت ايران قريب پنج شش هزار سال است که اين روز را فيروز شمرده اند و شکون دانسته اند و روز سعادت ملّت شمرده اند و الی يومنا هذا اين روز را تقديس کنند و مبارک دانند. باری هر ملّتی را روزی است که آن روز را يوم سعادت دانند و اسباب مسرّت فراهم آرندحال بیائید همه با یک دیگر متعهَد شویم تا از این فرصت استفاده نموده و برآنچه سبب اتَحاد و یگانگی در محیط پیرامون مان است قیام نمائیم.
درختی که از باد بهاری و باران فروردین و بخشش اردی بهشت سبز و خرم نگردد دیگر در چه روزگاری میوه خوش گوار به بار آرد؟ پس شما بکوشید و بجوشید و بخروشید که از باران و ریزش ابر بهاری بهره برید و از باده جانبخش اردی بهشت زنده گردید. جانتان خوش باد ع ع

دیدگاه‌ها

این ایام خجسته بر همه اقوام و بهائیان و بالاخص هموطنان عزیز خجسته و فرخنده باد
و به امید شکوفائی میهن عزیزمان برای تمام اقشار این کره خاکی آرزوی موفقیت دارم و به امید جهانی بهتر با مهر و محبت میان کلیه اقوام .

افزودن دیدگاه جدید

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی