• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

نیایش گروهی روز جهانی ریشه کنی فقر - 25 مهر

عالم بشریت با چالش ریشه کن کردن فقر رو بروست و تا این مشکل به نحوی عادلانه حل نشود عواقب این بی عدالتی بزرگ گریبان گیر همگان خواهد بود.

از پیام ۱۱ جون ۲۰۰۹ بیت العدل اعظم

نیایش گروهی

ریشه کنی فقر

بیائید لحظاتی سکوت کنیم ، قلوبمان را با یکدیگر مرتبط نمائیم ، افکارمان را متمرکز کنیم و باهم به نیایش پردازیم :

22:00 الی 22:08 نیایش ( دعا و مناجات )
22:08 الی 22:30 تفکر
22:30 الی 23:00 برنامه ریزی و اقدام

به ترتیب هر مرحله را اجرا کنیم از مرحله نیایش شروع کنیم:
پیوستاندازه
PDF icon www.donyayebahai.org_join-us-to-pray_mehr-25_.pdf580.36 KB
فعالیت ها: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی