• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها
Untitled 4

حضرت عبدالبهاء می فرمایند:
احبّای الهی را . . . روش و سلوک چنين بايد که در اتّحاد و اتّفاق کوشند و در بين بشر الفت و محبّت اندازند و به دخول در ملکوت دعوت نمايند. زيرا صلح عمومی و تعاون و تعاضد بين نوع انسانی و وحدت و يگانگی بشری و مساوات و عدالت روحانی بدون دخول در ملکوت محال و ممتنع است. حضرت بهاءاللّه اين باب را به روی بشر باز نمود لهذا هر نفسی از ياران به نداء به ملکوت اللّه پردازد ابواب فتوح را مفتوح بيند.
                            
مكاتيب حضرت عبدالبهاء جلد 3
ونیز می فرمایند:
معذلک باز جائز نيست که بعضی در نهايت غنا باشند و بعضی در نهايت فقر. بايد اصلاح کرد و چنان قانونی گذارد که از برای کل وسعت و رفاهيت باشد… نفس اغنياء بايد خودشان زيادی مال خود را به فقراء انفاق کنند و هم چنين قوانين مملکت بايد نوعی باشد که به موجب شريعت اللّه هر گونه آسايش داشته باشد ...
                             خطابات حضرت عبدالبهاء جلد 1
... الحمد للّه آفتاب عدل از افق بهاء اللّه طالع شد زيرا در الواح بهاء اللّه اساس عدل موجود که از اول ابداع تا حال بخاطری خطور ننموده از برای جميع اصناف بشر مقامی مقرر که بايد از آن تجاوز نکنند * مثلاً ميفرمايد که اهل هر صنعتی را در صنعت خود عدل لازم يعنی تجاوز از استحقاق خود نکند و اگر تعدّی در صنعت خويش نمايد مثل پادشاه ظالم است تفاوت ندارد و هر نفسی در معاملات خود عدالت را ملاحظه نداشته باشد مثل رئيس ظالم است * پس معلوم شد هر يک از بشر ممکن است هم عادل باشد هم ظالم...
                 خطابات حضرت عبدالبهاء جلد 1 صص177و 178
امر تعديل معيشت بسيار مهم است و تا اين مسئله تحقّق نيابد سعادت برای عالم بشر ممکن نيست ...
                            
خطابات حضرت عبدالبهاء جلد2
بیت العدل اعظم الهی ما را چنین هدایت می فرمایند:
علی‌رغم وضع بحرانی موجود و با الهام از تعالیم الهی به اعراض و ظلم و عدوان اهمّیّت ندهید و بالعکس معامله نمایید. فکرتان را در این محصور دارید که سبب خیر و نفع به اطرافیان خود باشید.
استقامت در مقابل مشقّات و تضییقات بی‌شمار در طول سال‌های متمادی شما را به خوبی آماده ساخته است که در حلقه خویشاوندان، دوستان، آشنایان و همسایگان چون نمادی از ثبوت قد برافرازید و چون مشعلی فروزان نور امید و شفقت برافشانید.
بهائیان ایران با سلوک و منش خود نشان داده‌اند که واکنش صحیح در مقابل ظلم نه قبول خواسته‌های سرکوب‌گران است و نه پیروی از خوی و روش آنان. نفوسی که گرفتار جور و ستم هستند می‌توانند با اتّکا به قدرتی درونی که روح انسان را از آسیب کینه و نفرت محفوظ می‌دارد و موجب تداوم رفتار منطقی و اخلاقی می‌شود، ورای ظلم و عدوان بنگرند و بر آن فائق آیند.

1— عدالت اجتماعی در چه وجوهی از زندگی انسان ها جلوه گر می شود؟
2—هر یک از ما چگونه می توانیم در تحقق عدالت در اجتماع خود مؤثر باشیم؟ شما چه راه هائی را پیشنهاد می کنید؟
3— بیائید هریک برای ایفای نقشی مؤثر در تحقق عدالت در اجتماع و محیط پیرامون خودمان برنامه ریزی کنیم. برنامه شما برای سه ماه آینده چیست؟ برای شش ماه آینده ؟ …

هر یک ازما در برابرتحقق عدالت اجتماعی مسئولیم. نبود عدالت اجتماعی برای همه، به منزله توهین به تمامی ما است. پس با یکدیگر متعهد شویم و از همین زمان گام هائی هرچند کوچک در این مسیر برداریم .
قلوبمان را به یکدیگر مرتبط می کنیم، به آستان حق توجه می کنیم و برای این مقصد عظیم دعا می خوانیم.
ذکر دسته جمعی
... ای دریای کرم قطره ای به شطرت توجه نموده و ای آفتاب جود وجود، جودت را طلب کرده...

دیدگاه‌ها

ماهمیشه فکر می کنیم عدالت مربوط به زمامداران و صاحبان قدرت است در حالی که به فرموده مبارک هر یم از ما در هر جائی که هستیم و هرنفشی که در جامعه داریم ممکن است ظالم یا عادل باشیم. پس واقعا باید از خودمان شروع کنیم با معیارهائی که در بیانات قبلی بود ، حقوق دیگران را برحقوق خود ترجیح دهیم

2موضوع متفاوت جلب نظر میکند یکی برنامه ها و اقداماتی که هر یک از ما می تواند برای پیشرفت عدالت در محیط پیرامون خود انجام دهیم و دیگری روشی که باید در برابر ظلم و بیدادی که بر همه ما وارد می اید اتخاذ کنیم.مطلب قشنگی خواندم که:
بیائید ما خودمان همان تغییری باشیم که دوست داریم پیرامون خود ایجاد کنیم.

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی