• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

نیایش گروهی روز جهانی عدالت اجتماعی ، 1 اسفند 1388 ( 20 فوریه 2010)

Untitled 1

عدالت تنها نيرويی است كه می تواند خود آگاهی بشر به وحدت و يگانگی را، كه تازه آغاز شده، به اراده ای جمعی تبديل نمايد تا بدين وسيله بتوان با اطمينان خاطر مؤسّسات لازم برای زندگانی جامعه ای جهانی را بر پا نمود.
                                                       بيت العدل اعظم : رفاه عالم انسانى صص6و7
مجمع عمومی سازمان ملل متحد بیستم فوریه را "روز بین‌المللی عدالت اجتماعی" نام نهاده است. هدف همایش‌ها و مراسم روز بین‌المللی عدالت اجتماعی، توجه دادن جهانیان به موضوعاتی نظیر مبارزه با فقر، کار توام با حرمت فردی و جذب و هموندی اقلیت‌های مورد تبعیض قرار گرفته است.
عدالت اجتماعی اصل اساسی برای همزیستی صلح آمیز و موفق درون و میان ملت ها است. ما عدالت اجتماعی را هنگامی ارتقا می بخشیم که موانع موجود بر سر راه مردم همچون جنسیت، سن، نژاد، قومیت، مذهب، فرهنگ و معلولیت را ازبین برداریم. نبود عدالت اجتماعی برای همه، به منزله توهین به تمامی ما است.
بیائید با یکدیگر نیایش نمائیم ، برآثار و بیانات مبارکه تفکَر و تعمَق نمائیم و برای گام برداشتن در مسیر "عدالت اجتماعی" برنامه ریزی کنیم. سه قسمت نیایش، تفکَر و برنامه ریزی و اقدام را به ترتیب اجرامی نمائیم:
ساعت  21:00  الی   21:08   نیایش
ساعت  21:08  الی   21:30   تفکَر
ساعت  21:30  الی   30 :22  برنامه ریزی و اقدام

فعالیت ها: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی