• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها
Untitled 2

الها معبودا مقصودا محبوبا
وجهم به انوار وجهت متوجّه و قلبم به شطر عنايتت مقبل و از تو مي طلبم عطاء قديمت و بخشش جديدت را. توئی آن توانائی كه به يك كلمه آسمان و زمين را خلق نمودی و مظاهر قوّت و قدرت و عظمت و فضل و جود و كرمت قرار فرمودی تا صاحبان بصر آثار قدرت و عظمتت را در كلّ اشياء ملاحظه نمايند و بر بزرگيت گواهی دهند . ای خدا فقير را از باب غنايت محروم منما و از دريای بخششت منع مكن. توئی صاحب عطا و قادر و توانا و المهيمن علی الاسماء
           ادعيه حضرت محبوب ص336

هُو اللّه
ای خداوند بي همتا، اين نفوس را سرا پا نورانی و قلوبشان را رحمانی کن و جانشان را سبحانی نما تا در جميع مراتب به آنچه لايق اين يوم عظيم است قيام نمايند و موفّق به رضای تو شوند . ع ع

                                                مجموعه مناجات ها حضرت عبدالبهاء صص444و445
هُو اللّه
پاک يزدانا، تأييدی بخش و توفيقی فرما تا بيگانه و خويش فراموش کنيم و از هر ذکری خاموش گرديم و از نسائم رياض تقديست به جوش و خروش آئيم. ای پروردگار بنده خويش را آيتی باهره فرما و رايتی مشتهره نجمی بازغ کن و کوکبی بارق هر دردی را درمان کن و هر زخمی را مرهم لطف و احسان هر جمعی را شمع روشن کن و در هر انجمنی طوطی خوش سخن . ع ع

                                                مجموعه مناجات ها حضرت عبدالبهاء ص231

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی