• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

حضرت عبدالبهاء می فرمایند:
"... خانواده که یک واحد انسانی محسوب است می بایستی بر اساس موازین تقوی و تقدیس تربیت شود. همه فضایل را بایستی به خانواده تعلیم داد. پیوند و الفت خانواده را باید پیوسته حفظ نمود و حقوق اعضاء را نباید زیر پا گذاشت. حقوق پسر و پدر و مادر هیچ یک نباید نقض شود و یا دست خوش زورگوئی گردد. همان گونه که پسر وظایفی نسبت به پدر دارد، پدر نیز در قبال پسر دارای وظایفی است. بر همین منوال، مادر و خواهر و سایر اعضای خانواده نیز هر یک اختیارات مخصوص به خود را دارا هستند. تمامی این حقوق و اختیارات باید محفوظ ماند. چنانچه خیر هریک خیر کل، راحت هر یک راجع به کل باشد..."
                                       (مجموعه آثار مبارکه در باره حیات خانواده شماره 80)

بیت العدل اعظم درپیام مورخ 24 نوامبر 2009 می فرمایند:
"... خانواده در مقام یک واحد انسانی و هسته اصلی اجتماع بشری، کانونی است که فضایل اخلاقی و توان مندی های بنیادی لازم باید درآن شکل گیرد، زیرا عادات و رفتاری که در خانواده پایه ریزی می گردد از خانواده به محل کار و حیات اجتماعی و سیاسی هر ملت و سرانجام به روابط بین المللی تعمیم می یابد..."
و نیز می فرمایند:
"...از جمله نشانه های سقوط اخلاقی در نظام اجتماعی کنونی جهان، ضعف پیوند روحانی در روابط خانوادگی است. عدم رعایت کامل تساوی زن و مرد بی توجهی به حقوق کودک در خانواده موجب رواج فرهنگی می گردد که از خصوصیات بارز آن تحقیر زن و فرزند، تحمیل اراده شخصی به دیگران و سرانجام اعمال زور و خشونت، ابتدا در خانواده و سپس در مدارس و محل کار و نهایتاً در کوی و برزن و صحنه اجتماع، می باشد. در چنین جوی، خانواده که بهترین محیط برای آموختن اصل مشورت و تصمیم گیری جمعی است خود عاملی در جهت پرورش و تداوم استبداد در جامعه می گردد..."

بر سؤالات زیر تعمَق نمائیم وپاسخ ها و نظرات خود را باسایر همراهان در میان نهیم:
1- اهمیت خانواده در جامعه بشری از چه وجوهی قابل توجه است؟
2- بعضی از فضایل اخلاقی لازم در جامعه بشری که در خانواده باید کسب شوند، کدامند؟
3- برخی از توان مندی های بنیادی لازم در حیات اجتماعی که باید در خانواده شکل بگیرند، را بیان کنید.
4- وضعیت کنونی جامعه بشری را چگونه می بینید؟ این وضعیت معلول چه نوع بینش ها و عادات و رفتارهائی است؟
5- آیا این عادات و رفتارها قابل تغییر هستند؟چگونه؟

"... به مطالعه و تعمَق در مورد حیات خانواده ادامه دهید و درباره دست آورد های جامعه اسم اعظم در این زمینه تأمل کنید. برداشت خود از این مسائل را با همسایگان، دوستان و هم کاران در میان نهید تا از تجارب هم دیگر بهره مند شوید. در مشورت با آنان بیاندیشید که چگونه در عمل، هر یک از اعضای خانواده می تواند در ایجاد جوَی مثبت نقشی سازنده ایفا کند و چطور می توان اطمینان حاصل نمود که در این راه، هر نسل پیشرفت چشم گیرتری نسبت به نسل های گذشته داشته باشد. شاید از این طریق به انجام خدمتی به وطن مألوف موفَق گردید..."

1- دست آوردهای جامعه بهائی در مدت167 سال درباره حیات خانواده چه بوده است؟
2- شما برای سهیم شدن در خدمت به ایران از طریق گفتمان حیات خانواده چه برنامه ریزی دارید؟ آن را با سایرین در میان گذارید.

دراین نیایش گروهی در روز جهانی خانواده به دعا نشستیم ، باهم گفتگو کردیم ، بر بیان مبارک تفکر کردیم و را ه هائی را برای اقدام و عمل یافتیم . حال با هم متعهّد می شویم که برای تحکیم بنیان خانواده در جامعه پیرامون خود اعضائی مؤثر و فعال شویم .
حال قلوبمان را به یکدیگر پیوند می دهیم و برای تحقق این هدف متعالی نیایش می کنیم .
ذکر دسته جمعی:
" عنایتی فرما و موهبتی بنما تا همت این بینوایان بلند گردد "

افزودن دیدگاه جدید

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی