• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

نیایش گروهی روز جهانی خانواده 25 اردیبهشت(15 می 2011)

روز جهانی خانواده
درسال 1989 مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب نمود که روز 15 می (25اردیبهشت) به عنوان روز جهانی خانواده نام گذاری شود تا از این طریق در سراسر جهان بر بازگرداندن جایگاه بنیان خانواده به زندگی امروزی بشرتأکید شود.
ما نیزاین مناسبت را مغتنم شمرده و به نیایش، تفکَرو برنامه ریزی برای اقداماتمان درمسیر تحکیم اساس خانواده می پردازیم.
بیائید لحظاتی سکوت کنیم ، افکارمان را متمرکزسازیم ، قلوبمان رابا یکدیگر مرتبط نمائیم و با هم به نیایش بپردازیم.

پیوستاندازه
Microsoft Office document icon niayesh_gorouhi_khanevadeh.doc40.5 KB
فعالیت ها: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی