• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

بگو ای آقای من و مولای من و اله من و پدید آورنده من
سؤال می کنم از دریای بخشش تو که این نهال نورسته در بوستان محبت خود را از کوثر حیوان بنوشان و از اریاح خریف حفظش نما.توئی توانا و توئی دانا. ای خدای من، به تو رو آوردم و تو را ذکر می نمایم و به مبارکی اسمت از دونت فارغ و آزادم. ای خدا، به تو ناظریم و از تو می طلبیم. ظاهر کن از ما آنچه را که سزاوار تو و ایام تو است. توئی عطاکننده و بخشنده.
                                                            (ادعیه حضرت محبوب،ص 330)

هوالله
ای پروردگار این بنده جان نثار را در پناه ملکوت ابهایت محفوظ و مصون دار و در ظل شجره انیسایت محفوظ و مسرور. قوَت توحید بخش و آیت تفرید فرما و جمیع اهل و عیال و یارانش را دوست بدار. ع ع
                                  ( مجموعه مناجات های حضرت عبدالبهاء، چاپ آلمان، ص454)

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی