• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها
Untitled 1

لحظاتی سکوت کنیم ، قلوبمان را به هم مرتبط نمائیم ،افکارمان را متمرکز کنیم و با هم به نیایش پردازیم :

                                           هُو اللّه

إلهی إلهی هذا طيرٌ کليل الجناح بطيْءُ الطّيران ايّدهُ بشديد القوی حتّی يطيرَ الی اوجِ الفلاح و ا لنّجاحِ و يُرفرِفَ بکلِّ سرورٍ و انشراحٍ فی هذا الفَضاءِ و يرتفعَ هديرُهُ فی کلِّ الأرجاءِ باسمک الأعلی و تَتَلذَّذَ الآذانُ من هذا النّداءِ و تقرَّ الاعينُ بمشاهدة آياتِ ا لهدی ربِّ انّی فريدٌ وحيدٌ حقير ليسَ لی ظهيرٌ الّا انتَ و لا نصيرٌ الّا انت و لا مجيرٌ الّا انت وَفِّقْنی علی خدمتِکَ و ايّدنی بجنود ملائکتِکَ وَ انْصُرْنی فی اعلاء کلمتک و أَنْطِقْنی بحکمتِکَ بين بَرِيَّتِکَ انّک مُعين ا لضُّعفاء و نصير ا لصُّغراء و ا نّکَ انتَ المقتدرُ العزيز المختار . ع ع

                                    مجموعه مناجات ها حضرت عبدالبهاء   ص6

                                        هو اللّه

 

ای پروردگار مهربان شکر ترا که مرا از مختارين نمودی نه مدعوّين راه ملکوت بنمودی و بر مشاهده انوار لاهوت موفّق کردی. نفحه حيات دميدی و دل و جان را زنده فرمودی و روح و وجدان را تر و تازه کردی. ای پروردگار اين گمنام را به محبّت خود شهير آفاق کن و اين بی نام و نشان را به نور هدی معروف شرق و غرب نما. جامی سرشار از باده محبّتت به دست ده تا جهانيان را سرمست صهبا نمايم و تشنگان را به چشمه آب حيات رسانم. مشتاقان جمال را به محفل ديدار رسانم و عليلان را به طبيب مهربان دلالت کنم. توئی مقتدر و توانا و توئی دانا و بينا . ع ع

                                مجموعه مناجات ها حضرت عبدالبهاء   ص69

                                       هُوالله

 

ای آمرزگار بزرگوار اين گرفتار زلف مشکبار را از بادهء محبّتت جامی سرشار بخش. بيدار و هشيار کن. غمخوار و غمگسار گرد. دلجوئی نما و خوش خوئی عطا کن. ثابت فرما و قائم وکامل کن. مُقرّب درگاه فرما و واقف و آگاه کن. شعلهء جهانسوز بخش و نالهء جان سوز ده. شمع شب افروز فرما و آه دلسوز عطا کن. ناشر نفحات فرما و آيات باهرات کن. به کوی خويش راه ده و به پرتو روی خويش روشن فرما. توئی مقتدر و عزيز و توانا و توئی بينا و شنوا وخداوند بيهمتا . ع ع

                                مجموعه مناجاتها حضرت عبدالبهاء   ص5

                                      هُو اللّه

ای بی نياز ياران را محرم راز نما و آئينهء غمّاز کن تا در جهان نغمه و آوازی اندازند و آهنگ و شهنازی بنوازند که جهان وجود به اهتزاز آيد و دلبر وحدت انسانی پرده براندازد و در انجمن عالم جلوه نمايد . ع ع

                              مجموعه مناجاتها حضرت عبدالبهاء   ص93

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی