• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

نيايش گروهي (تكريم فصل جديد )

یاران عزیز محبوب    عزیمت حضرت عبدالبهاء، در یکصد سال پیش، از حیفا به مقصد پورتسعید آغاز فصل جدید جلیلی در وقایع تاریخ امر مبارک را رقم زد… با شروع اسفار حضرت عبدالبهاء به غرب، امر مبارک حضرت بهاءالله، که مدّتی بیش از نیم قرن محاط به اعداء و ظلم و ستم آنان بود، از محدودیت رهایی یافت. ..

                          ترجمه ای از پیام بیت العدل اعظم الهی مورخ 29 اوت 2010

فعالیت ها: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی