• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

تأمل وتفكر

Untitled 1

بر بیانات زیر تأمل و تفکر کنیم و پاسخ خویش به سئوالات را با دیگران در میان گذاریم :

طبق معیارهای عالم عنصری، به نظر نمیرسید حضرت عبدالبهاء مهیّای اجرای وظیفهای باشند که پیش روی ایشان قرار داشت.. . با این همه، بی آن که در اندیشهء آسایش خویش باشند، یا خطراتی که در راه بود ایشان را از عزم راسخش منصرف نماید، متّکی به تأییدات الهیّه، برای حمایت از امر الهی قیام فرمودند.


 

کلامی که حضرت عبدالبهاء در طیّ اسفار خود بدان تفوّه فرمودند ، و سلوک و شیم حضرتشان که در حدّ اعلایی از مدارج حکمت و محبّت بود، منبع عظیمی از الهام و بصیرت فراوان است که آحاد احبّای الهی امروز میتوانند، در مساعی  خویش  برای اقبال نفوس مستعدّه  ،  ارتقاء قابلیت برای خدمت  ،  تأسیس جوامع محلّی  ،  تقویت تشکیلات امریه  ،   یا اغتنام فرصت‌های بارزه جهت مبادرت به اقدامات اجتماعی   و  مشارکت در گفتگوهای عمومی   از آن نصیب وافر ببرند. لهذا، نه تنها بر دستاوردهای حضرت مولی‌الوری و آنچه که طلعت انور به جریان انداختند، بلکه بر کارهایی نیز که ناتمام باقی مانده و مولای محبوب ما را به اجرای آن فرا خوانده‌اند، باید تأمّل و تفکّر نماییم.

                               پیام بیت العدل اعظم الهی 29 اوت 2010

 

چون رحمت الهی را به منظور تقویت خود مسأ لت نمائی قوت تو ده برابر شود. به این عبد نظر کن چقدر ضعیف هستم ولکن این قوت به من عنایت شده است که در جمع شما حاضر شوم . بنده ای هستم مستمند و حقیر که توانسته است این پیام را به شما برساند ، من مدت زیادی با شما نخواهم بود ، نباید ابدا به ضعف خود ناظر باشید. این قوه روح القدس است که نیروی تبلیغ عطا می کند . چون به ضعف وناتوانی خود ناظر باشیم نا امید و مأیوس گردیم . باید افکار ما عالی تر از امور دنیوی باشد و از امور جاریه منقطع شده آرزوی امور روحانی نمائیم . نظر به رحمت بی پایان حی قدیر کنیم که روح ما را از شوق خدمت به فرمان او که" به یکدیگر مهربان باشید" ، شاد و مستبشر می سازد ....

                   حضرت عبد البهاء      قیام به خدمت (کتاب 2 موسسه روحی ) ص55

 

چه درس هائی از حیات و اقدامات حضرت عبدالبهاء می گیریم ؟

دست آوردهائی که حضرت عبدالبهاء به جریان انداختند چگونه ادامه می یابد ؟

در زمینه های مختلف مساعی خود ، چگونه از آن تصیب وافر برگیریم؟

افزودن دیدگاه جدید

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی