• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

نیایش گروهی روز جهانی حقوق بشر(10دسامبر)

روز جهانی حقوق بشر(10دسامبر)

"جميع بشر در نزد خدا يکسانند ، حقوقشان حقوق واحده . امتيازی از برای نفسی نيست کلّ در تحت قانون الهی هستند ، مستثنائی نه . در نزد حق امير و فقير يکسان اند ، عزيز و حقير مساوی"
                                                خطابات حضرت عبدالبهاء جلد۲ ص149

روز 10 دسامبر سال روز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر ، به عنوان روز جهانی حقوق بشر نام گذاری شده است .
بیائید لحظاتی سکوت کنیم ، افکارمان را متمرکزسازیم ، قلوبمان رابا یکدیگر مرتبط نمائیم و با هم به نیایش پردازیم.

فعالیت ها: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی