• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها
Untitled 1

و شما ای احبَای الهی ، قدم هایتان را بر امر پروردگار ثابت و استوار بدارید ، تا جائی که حتَی بزگترین پیشامدهای عالم تزلزلی در شما ایجاد ننماید، در هیچ موقعیَتی از هیچ چیز اضطراب و پریشانی به خود راه مدهید ، همانند کوه پا بر جا باشید ،همچون ستاره های درخشان از کرانه های عالم هستی طلوع نمائید و چون سراج منیر در مجامع توحید پرتو افکنید و با دلی صاف وپاک در برابر احباَی خدا فروتنی نمائید، آیات هدی شوید و انوار تقی گردید.از دنیا و ما فیها منقطع شده و به ریسمان محکم الهی چنگ زنید....تا از موهبت بزرگی که برای این قرن عظیم و عصر جدید مقدَر شده نصیب برید.
ترجمه بیان حضرت عبدالبهاء منتخباتی از مکاتیب شماره 199

ایَام حاضره مشحون از مقدَرات الهی است.طوفان امتحان و افتتان همچنان در جریان است ،ولی سحاب هر چند تیره و تار باشد نمی تواند نور ساطعه در افق را پنهان دارد .در قبال این تحوَلات خجسته ،شایسته است که شما عزیزان به کمال استقامت و اطمینان و با اجتناب از مداخله در سیاست حزبی ، هر فرصتی را برای هم کاری با هم وطنان عزیز خود در پیشبرد آرمان هائی که موجب ترقَی و سعادت وطن عزیزتان است مغتنم شمارید....
پیام 25 دسامبر 2007


...بیانات محکمهء مبارکه البته توشهء راه هر عاشق باوفا در سبیل تحمَل بلایا و تلاش برای وصول به معشوق و محبوب بی همتاست ولی از طرفی مشاهدهء نشانه های فتح و ظفر قوای روحانی و استحکام مستمَر بنیان امر الهی در حین شدَت تضییقات اغلب سخت و دشوار است.
پیام 29 جون 2006

وصايا و نصايح حضرت بهاءاللّه اين است بايد بهائيان رحمت عالميان باشند و خيرخواه جهانيان .اگر در هر دم هدف هزار سهم گردند شکوه ننمايند، آزرده نشوند. شکرانه کنند که الحمدللّه تير خوردند و شهد و شير دادند. ضربت ديدند، رحمت نمودند. معرض نقمت شدند ،خوان نعمت گستردند. طعن و لعن شنيدند، مدح و ستايش نمودند. اين است وصايای جمال ابهی روحی لاحبّائه الفداء هنيئأً لمن عمل بهذه الوصاياء الّتی تتنوّر بها الافاق. ای ياران روحانی ،از هيچ بلائی ملال نياريد و کلال مجوئيد. بلکه شب و روز در نورانيّت عالم انسانی بکوشيد که بلکه انشاءاللّه خلق از عالم ظلمانی برهند و در جهان نورانی در آيند. از درّندگی نجات يابند و فضائل ملکوتی يابند .تيز چنگی بنهند و به راستی و درستی و محبّت و دوستی برخيزند. ای ياران نظر به شخص عبدالبهآء مداريد توجّه به مقصد اصلی کنيد و به فيض الهی خدمت نمائيد. اين عبد در هر ديار باشم ولو به زنجير واغلال گرفتار و يا آنکه در قعر بحار مقرّ يابم و يا در تحت اطباق تراب پنهان شوم، ابداً فتور در نوايای خيريه مياريد و قصور جائز مدانيد. بلکه درگاه احديت را بنده غيور باشيد و عبد شکور گرديد تا فيض موفور يابيد و شب و روز به ادعيّه خيريّه در حقّ عموم دول و ملل و طوائف عالم پردازيد ... در خيرخواهی و اطاعت و انقياد به حکومت و ... نيّت خالصه به جميع جهانيان ثابت و مستقيم مانيد و عليکم التّحية و الثّنآء ع ع
مكاتيب حضرت عبدالبهاء جلد ۴ ص182

پاسخ های خود به سؤالات زیر را در قسمت نظرات (comments) با سایرین در میان گذارید:


- چگونه می توانیم پایداری مان بر راستی را قوَت بخشیم ؟
- در عین استقامت و پایداری ،چه اقداماتی می توانیم انجام دهیم؟چگونه تجارب خود را با دیگران سهیم شویم؟

حال باردیگر با قلوبی متحَد و متضرَع به درگاه الهی توجَه کنیم، گوش جان به لوح مبارک حضرت عبدالبهاء بسپاریم و از درگاه الهی طلب تأئید کنیم:

افزودن دیدگاه جدید

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی