• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

نیایش گروهی پایداری بر راستی (23 دی ماه )

Untitled 1

"... هميشه تضرَع و زاری به درگاه خدا کنيد و از خدا بخواهيد که ... مدد فرمايد، تأييد فرمايد، تا بتوانيد از عهدهء اين کار برآئيد تا اين بار سنگين را بلند کنيد و در اين راه هر زحمت و مشقَت و تعبی را تحمَل نمائيد . "

                                                                        (حضرت عبدالبهاء) 

 

بیائید با یکدیگر نیایش کنیم ، در آثار وبیا نات مبارکه تفکَر و تعمَق نمائیم وبرای" پایداری بر راستی" قوَتی افزون بیابیم.  سه قسمت نیایش ، تفکَر و برنامه ریزی و اقدام را به ترتیب اجرا کنیم :
ساعت 21:00 الی 21:08 نیایش
ساعت 21:08 الی 21:30 تفکر
ساعت 21:30 الی 22:00 برنامه ریزی و اقدام

فعالیت ها: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی